Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bygdehistoria från mellersta Norrland

Genom mitt intresse vill jag här på ett enkelt sätt lyfta fram människornas livsöden och bygdernas historia i dagens ljus som varit bortglömda sedan länge.

Mina avskrifter ligger med tonvikt på Svea Hovrätts utslag men även andra källor förekommer såsom Häradsrätternas domböcker, Domkapitlets i Härnösands protokoll huvudserie samt församlingarnas kyrkböcker.

Jag har valt att moderniserat språket och stavningen för att underlätta läsningen men innehållet är dock densamma.

Tänk på att mina avskrifter är till för att förmedela händelserna i bygderna och ingen avhandling – jag har en stor passion för hembygdsforskning.

Och självklart för er som vill studera källtroget närmare, hänvisas till källan i slutet av varje inlägg.

Syftet med hemsidan är att sprida kunskap  om vår bygdehistoria och förhoppningsvis inspirera andra till domboksforskning – det är där som vår främsta historia finns dokumenterad.

Eftersom jag vill göra vårt kulturav mer tillgängligt, används nu sidan av den friaste Creative Commons-licensen ”CC BY” där inget annat anges.

Den betyder att du får använda de texterna utan att fråga, men att du behöver uppge författarens namn och återge upphovsrättslicensen.

Ange gärna även Livsöden från mellersta Norrland som källa och var du hämtat texten.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com