Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Akterstäderskans försvinnande, Örnsköldsvik 1900

Vid ångarens Elias Sehlstedts besök i Örnsköldsvik i tisdags försvann ångarens akterstäderska spårlöst från båten.

Vid 12-tiden på natten hade hon, klädd i sin vanliga dräkt, varit synlig i staden men var, då båten följande morgon avgick, ännu ej kommen ombord.

Alla förfrågningar rörande den försvunna ha blivit utan resultat, vadan saken förefaller rätt mystisk.

Ombord på ångaren hade hon kvarlämnat alla sina tillhörigheter, varav tycktes framgå att hon ej haft avsikt att utan vidare lämna sin plats.

Den förut omnämnda akterstäderskans å ångaren Elias Sehlstedt ”försvinnande” var ej så allvarligt som man att börja med var böjd att tro.

Hon hade blott råkat glömma sig kvar i Örnsköldsvik och alltså ej kommit ombord, då båten fortsatte norrut.

Emellertid avreste hon genast per bantåg till Umeå, där hon framkom tids nog för att åter tillträda sin plats ombord på båten, varest hon fortfarande befinner sig i högönsklig välmåga.

Västernorrlands Allehanda den 3 och 7 september 1900.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com