Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetaren Alexander Sundström, Grundsunda 1901

Förliden onsdagsafton vid 5-tiden, inträffade en olyckshändelse i Husums ångsåg, som kostade en människa livet.

Under det arbetaren Alexander Sundström var sysselsatt med att skära s.k. gipsribb, kom en dylik ribba, slungad av trissan, upp genom gallret och träffade Sundströms högra öga samt inträngde omkring 3 tum i hjärnan.

En tillstädesvarande arbetare drog genast ut ribban, men den hade anställt allt för stora rubbningar, ty Sundström visade endast några få livstecken och doktor Nilsson, som genast eftersändes, kunde endast konstatera att livet nästan strax flytt.

Den så sorgligt omkomne var endast 29 år gammal och efterlämnar hustru och ett barn.

Han var en nykter och ordentlig man, aktad och avhållen av såväl förmän som kamrater.

En ringa tröst för den i djup sorg försänkta makan är att Sundström av bolaget var försäkrad för 1000 kr.

Örnsköldsviks Allehanda den 8 mars 1901.

Efter olyckshändelsen tillsattes en utredning genom länsman Georg Lindberg som hade infunnit sig vid ångsågen den 8 maj.

Sågställaren Alexander Norman och arbetaren August Olsson berättade samstämmigt om den tragiska olyckshändelsen.

Sundström hade befunnit sig vid kanttrissan och var sysselsatt att skära gipsläkt. Han hade stått framför inläggningen under det kanttrissan varit igång.

Sedan ribban blivit utskuren hade en gipsläkt gått tillbaka över trissan, ögonblickligen genomträngt skyddsplåten och därefter trängt in i Sundströms ena öga, varvid denne genast fallit baklänges i golvet, och döden hade genast inträffat.

Gipsläkten hade med så stark kraft slungat tillbaka och genomträngt ögat att densamma suttit kvar i ögonhålan, då Sundströms arbetskamrater skyndat fram utan att kunna göra något för hans räddning.

Orsaken till att gipsläkten gått tillbaka trodde sig Norman och Olsson var att det hade funnits en kvist på ribban, invid vilken läkten blivit avbruten.

Gipsläkten hade förmodligen inte kunnat genomtränga skyddsplåten därest plåten haft tillräcklig tjocklek, plåten hade nämligen varit alldeles för tunn.

En ny skyddsplåt befanns emellertid ena var insatt över kanttrissan, den nya skyddsplåten var av tjockare stål, ej av koppar, vilket förvaltaren hade angett i sin avgivna rapport den 23 april till yrkesinspektionen.

Länsmannen i Grundsunda 1900-1904.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com