Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetaren Mattias Rosell, Bjuråker 1906

För hemfridsbrott och skadegörelse hos torparen Matts Englund i byn Holmberg i Bjuråker rannsakades i lördags inför Delsbo häradsrätt å kronohäktet i Hudiksvall arbetaren Mattias Rosell från V. Stråsjö, Bjuråker.

Han hade på kvällen den ”jen E” legat till sängs, kommit dit och sparkat samt bultat på dörren och fönstren och pockat på att få komma in.

Då detta vägrades hade Rosell tagit en omkring 3 meter lång stör och slungat in den genom ett fönster.

Stören fastnade lyckligtvis på en matta på golvet, eljest hade de sannolikt träffat ett par minderåriga barn som låg och sov i rummet.

Rosell vidhöll inför rätten sin vid polisförhöret avlagda bekännelse om förbrytelserna och uppgav som motiv för dessa att han varit överlastad samt att han blivit förargad över att han ej fått komma in.

Hans ärende hade varit att få köpa brännvin av en inneboende arbetare, av vilken han förut köpt sådant.

Rosell, som är född den 27 april 1877 i Bjuråker, har förut varit straffad tre gånger, första gången 1899 för olaga brännvinsförsäljning.

År 1897 dömdes han av Delsbo häradsrätt till 1 år 4 mån. straffarbete för misshandel med livsfarligt vapen och 1899 fälldes han av Ljusdals häradsrätt till 1 års straffarbete för skadegörelse på egendom.

Han hade varit med om att sticka ihjäl en på bete gående häst.

På åklagarens begäran uppsköts rannsakningen för inskaffande av prästbetyg för Rosell till den 8 nästkommande februari. Rosell skall under tiden kvarstanna i häktet.

Hudiksvalls Nyheter den 22 januari 1906.

För hemfridsbrottet i Holmberg, Bjuråker, dömdes Mathias Andersson Rosell till två månades fängelse, varjämte han ålades att till målsäganden utgiva fordrade 5 kr. för ett sönderslaget fönster.

Hudiksvalls Nyheter den 9 februari 1906.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com