Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetaren Per Olof Berglin, Ramsele 1891

Arbetaren Per Olof Berglin från Ramsele fanns för en tid sedan liggande död utanför en timmerkoja, belägen på Sjougdnäsets bys skogsområde i Frostviken socken, och som de vid tillfället i timmerkojan innevarande arbetarna, ungefär 20 till antalet, sagt ha levat supigt och oordentligt, hade ett rykte kommit i omlopp att Berglin skulle genom andras handåverkan omkommit.

Vid länsman Alfred Carlssons hållna polisförhör har de fem, som ännu kunnat anträffas av kojlaget, samstämmigt förklarat att hela kojlaget hade supit från den 27 februari till den 1 mars och druckit omkring 20 kannor [52 liter] konjak av ytterst dålig beskaffenhet.

Berglin hade varit bland de värsta att supa. Den dagen då Berglin dog, var spriten så nära slut.

Under den ruskiga förmiddagen spelades kort i kojan och vid 2 tiden steg Berglin upp och gick ut, men fanns 10 till 15 minuter senare död utanför kojan.

I handen höll han det bälte som han brukade bära om midjan.

Vid besiktning av det uppgivna liket kunde inga tecken till yttre våld upptäckas, utan dödsorsaken ansågs vara slaganfall, möjligen förorsakat av Berglins oordentliga levnadssätt innan han ännu blivit återställd efter sin sjukdom.

Hernösandsposten den 25 april 1891.

Fotnot: Per Olof Berglin, född 1858 i Ramsele, var arbetare i Vallåsen i nämnda socken och var gift med Anna Kristina Nilsdotter (f.1866). Efterlämnade 1 son och 2 döttrar.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com