Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetaren Thor Menotti Qvarnberg, Njurunda 1902

Arbetaren Thor Menotti Qvarnberg som på själva juldagen inträngt i Dingersjö gästgivaregård, därifrån han på tillsägelse ej avlägsnat sig utan pockat på att få öl, och när han ej fick detta, miss­handlat såväl fru Åström som tjänsteflickan Emma Smedberg, ävensom på synnerligen grovt sätt ärekränkt fru Åström, undergick i dag förnyad rannsakning.

Även i dag skyllde Qvarnberg på sitt slöa minne.
– Jag kan aldrig komma ihåg att jag gjort någonting, förklarade han.
– Var ni då berusad vid tillfället?
– Ja, jag hade fått lite konjak, förstås. Men jag kanske får lov att medge, för annars kanske jag får större straff.
– Om ni minns det, skall ni medge, men inte bör ni bekänna, vad ni inte vet.
– Ja, jag får väl bekänna, för jag hade druckit rami konjak i Stockvik, så jag var väl lite full.

Härefter hördes följande vittnen:

Pigan Emma Smedberg berättade att Qvarn­berg på juldagskvällen kommit till gästgivargården och begärt att få öl. Då fru Åström vägrade, hade han blivit otidig samt hade sodan trått till flickan och börjat skälla på dem för att han ej hade fått öl. Då han uppmanades att gå, hade han vägrat. Han skulle träffa länsman först. Till sist hade han t. o. m. tagit Emma Smedberg om stru­pen och klämt henne uppefter väggen samt på ett synnerligen skamligt sätt ärekränkt fru Åström.

Arbetaren O. Olsson intygade likaledes att Qvarnberg fört stim och bråk, samt att hon, då fru Åström uppmanade honom att vara tyst, yttrat sig om henne på ett ärerörigt sätt.

Drängen Karl Isaksson berättade att den häktade yttrat sig synnerligen sårande mot fru Åström, samt att han, sedan han blivit utkörd, fört ett sådant oväsen på dörren, så att de måste öppna igen för att han inte skulle slå sönder dörren.

Åklagaren överlämnade målet samt yrkade ansvar på Qvarnberg för hemfridsbrott enligt 11 kap. 10 par. strafflagen samt för ärekränk­ning enligt 16 kap. 7 par. samma lag.

-Vad har ni att säga, frågade domaren den häktade.
-Ja, jag begriper mej inte på paragrafer alls.
-Men ni har nu hört vad vittnena berättat?
-Ja, jag måtte ha varit från mitt vett och förstånd. Jag brukar annars vara så hygglig mot folk, som någon kan vara.

Efter en stunds enskild överläggning dömde rätten Qvarnberg att för hemfridsbrott böta 75 kronor, för misshandel å fru Åström 75 kronor, för misshandel å Emma Smedberg 50 kronor samt att för ärekränkning hållas till en månads fängelse.

Och skulle böterna, om Qvarnberg saknar medel att dem gälda, förvandlas till 23 da­gars fängelse, vadan han skall i ena bot hållas till fängelse i en månad och 23 da­gar. Den häktade skall i häktet kvarstanna, tills utslaget vunnit laga kraft, eller Hovrätten an­norlunda förordnar.

Sundsvalls Tidning den 30 januari 1902.

Fotnot: Thor Menotti Qvarnberg var född den 17 mars 1870 i Eskelhem, Gotland, och var bosatt vid den här tiden i Jämtland samt 1925-1927 i Los (X).

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com