Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetaren Zakarias Håkansson, Ådals-Liden 1902

Natten mot sistlidne söndag inträffade under ett dansgille i Holmträsk, Jokkmokk ett ruskigt uppträde, som troligen kommer att kräva ett människoliv. En arbetare Håkansson som upprepade gånger hotat en på platsen boende kronojägare Jönsson till livet, kom till gillet med en kniv i högsta hugg och frågade efter Jönsson.

Man stängde dörren men Håkansson slog sönder ett fönster och beredde sig därigenom inträde i danslokalen.  Jönsson sprang då ut på gården men upphanns där av våldsmannen som tillfogade honom ett djupt knivhugg i bröstet.

Alltsammans hade gått så fort, att ingen av de närvarande karlarna att ingripa, ehuru danslokalen var full med folk, kommit sig för att avväpna våldsmannen.

När nu kronojägaren Jönsson sjönk blödande till marken, skyndade flera av de närvarande karlarna att ingripa, men måste draga sig tillbaka, enär Håkansson vilt högg omkring sig med kniven och sårade ett par av de närmaste, en med överläppen kluven och en annan fick ett hugg i knäet.

En blott 16-årig flicka bland de närvarande hade emellertid mod och sinnesnärvaro nog att gå fram till den rasande mannen och lyckades verkligen lugna honom.

-”Lämna mig kniven”, bad hon, och fogligt lämnade han ifrån sig vapnet, varpå han utan motstånd lät sig bindas. Fjärdingsmannen eftersändes nu och missdådaren förklarades häktad.

Kronojägaren Jönsson befanns vara träffad av knivhugget alldeles bredvid hjärtat. Kniven hade genomträngt levern. Det lär vara mycket ovisst om den olyckliges liv kan räddas. Dådet får skrivas på rusdryckernas konto.

Norrbottensposten den 31 juli 1902.


Den 16 mars 1903 ankom [Håkansson] och delgavs Kgl. Maj:s och Svea Hovrätts utslag zv den 13 mars samma år varigenom Häradsrättens utslag [den 12 september 1902] i så måtto ändrats Håkansson blivit dömd att jämlikt 14 kap. 12 och 15 §§ för ett av misshandelsbrotten hållas till straffarbete i 3 år eller att därest Håkansson saknar tillgång till gäldande av honom ådömda böter 160 kr, hållas till straffarbete i tillhopa tre år sex månader och nio dagar.

Håkansson förklarade sig vilja anföra besvär.

Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Norrbottens län, SE/HLA/1160029/4/29 (1902-1903), bildid: A0032170_00565.


Den 29 juli avsänds Håkansson till Långholmen för att avtjäna sitt 3 ½ års straffarbete men på vägen dit när stannade tåget i Aspeå lyckades Zacke rymma från sina vaktare. Zacke tog sig fram över skogen till Hermansjö och sedan vidare till skogarna runt Omsjö, Jansjö, Fängsjö och Stugusjön, platser han väl kände till sedan sin barndom.

Trots att lagens långa arm många gånger var honom hack i häl så lyckades Zacke hålla sig undan. Han bodde ibland i de svåråtkomliga Gårdbergsgrottorna i Omsjö. Hans syskon hjälpte honom med mat och förnödenheter förutom det vilt han lyckades fånga genom fiske och gillring av fällor.

Zackes fyra bröder och vänner lyckades så småningom samla in så mycket pengar så att Zacke efter dryga tre år på flykt skulle kunna resa till Amerika och på så sätt komma undan rättvisan. Zacke tog vägen över Jämtland på väg till Trondheim och Amerika. Huruvida han någonsin kom fram till Amerika vet man inte med säkerhet. En man hittades omsider drunknad i en norsk fjällsjö och det antogs att det var Zacke som till sist mött sitt öde där.


Om Zakarias ”Zacke” Håkanssons ursprung kan ni läsa mer om på denna blogg där också bilder finns på hans grotta där han vistades!

http://smulansblog.blogspot.com/2018/10/zacke-hakansson-f-1875-och.html


”Till 3 ½ års straffarbete dömde arbetaren Zackarias Håkansson från Jockmock, på väg till Långholmen, lyckades i förrgår rymma från tåget genom att hoppa utaf detsamma under gången mellan Jörn och Bastuträsk. Han hade då ena fotbojan på sig, men lyckades det oaktadt undkomma.” (Örnsköldsviksposten den 1 augusti 1903.)


Z. Håkansson gifter sig den 14 april 1900 med Jokkmokksflickan med Hulda Teresia Holmström, född den 16 december 1880.

Makarna får dottern Ejda Karolina, född 17 december 1900, död 26 januari 1901, och sonen Alfred Fabian, född 13 april 1902, båda i Holmträsk.

I husförhörslängden står ingen notis om hans mordförsök och 1906 är han överflyttad till obefintlighetsboken, vilken inte är filmad av AD eller RA då den innehåller sekretessmaterial för att utröna mer information.

Hulda Teresia flyttar med sonen till Jukkasjärvi den 13 november 1915.

Där står antecknat att äktenskapet är upplöst den 2 februari 1917 och gifter om sig den 11 juni 1920 med gruvarbetaren, sedermera kolonisten Henrik August (Heikki Ankusti) Leionen, född den 21 maj 1871 i Kemi, Finland och familjen flyttar till Bredträsk (Odjusberg) i Edefors den 5 april 1922.

Hulda Teresia Leinonen blev änka den 15 augusti 1943 och är bosatt 1951 på Svartön 9 K i Luleå stadsförsamling.

Alfred Fabian är bosatt i Skuruholmen i Luleå dkfs 1951 och gift den 20 december 1930 med Sylvia Maria Olsson, född den 8 augusti 1908 i Jukkasjärvi.


Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Norrbottens län, SE/HLA/1160029/4/29 (1902-1903), bildid: A0032170_00149.

Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Norrbottens län, SE/HLA/1160029/4/29 (1902-1903), bildid: A0032170_00404.

Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Norrbottens län, SE/HLA/1160029/4/29 (1902-1903), bildid: A0032170_00617.

Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Norrbottens län, SE/HLA/1160029/4/29 (1902-1903), bildid: A0032170_00510.

Jokkmokk (BD) AIIa:4 (1906-1920) Bild 2590 / sid 247.

Jukkasjärvi (BD) AIIa:23 (1915-1929) Bild 1580 / sid 1853.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com