Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Argbiggor emellan, Järpen 1890

Å tingsstället i Mörsil hölls i fredags rannsakning med för grov misshandel å hustru Olina Hedlund häktade skomakaren Erik Larsson och dennes hustru Karin Serina Johannesdotter från Järpen.

Enligt polisrapporten hade hustru Hed­lund den 17 sistlidne juli i något ärende kommit till makarna Larssons gård, där Hedlund blivit av Erik Larsson inkallad, varpå Larsson fattat henne om strupen så att blånader uppstått och tilldelat henne knytnävslag i ansiktet.

Därpå hade hon i förstugan överfallits av hustru Larsson som slagit henne i hufvudet. Hedlund gick hem men blev därefter sanslös i två dygn. Enligt provinsialläkaren Helledays intyg var hustru Hedlunds tillstånd efter våldets förövande högst betänkligt i så måtto att EL, som förut varit svag och sjuk, blev nästan skrämd till döds. Hon befinner sig emellertid nu på bättringsvägen.

Tilltalade Larsson berättade att de båda grannhustrurna dagen före omskrivna händelse råkat i gräl om vem av dem som vore rätta ägaren till några kläd­streck, på vilka hustru H. hängt tvätt­kläder. Hustru H. påstod sig äga de omförmälda strecken och tog sig frihe­ten kasta av hustru L:s kläder, varefter naturligtvis ett häftigt ordbyte uppstod.

Dagen därpå blev ett av Larssons barn misshandlat av hustru H., i det hon lyfte det i håret och tillfogade det skråmor i ansiktet. När därför H. infann sig på L:s gård, var det ej underligt att oför­rätten skulle hämnas.

Larsson bestred dock att han slagit hustru H. Han hade blott fattat henne om halsen och därefter genast släppt sitt tag. Hustru Larsson förnekade att hon miss­handlat grannkvinnan. Hon hade blott tilldelat henne några örfilar.

Tre vittnen hördes, men hade ingen­ting av vikt att meddela. De häktade anhöll att få bli försatta på fri fot, vilket av rätten medgavs.

Målet uppsköts till den 4 instundande september.

Jämtlandsposten den 4 augusti 1890.

Fotnot: Något utslag har inte stått att finna i Jämtlandsposten, Jämtlands Allehanda eller Östersundposten. Förlikas?

I fångrullan finns Erik Larsson och hans hustru upptagen, vilka införpassades den 20 juli kl. 8 på eftermiddagen och den 1 augusti sänd till Undersåkers häradsrätt och frigavs samma dag. Ingen uppgift om böter eller fängelsestraff.

Fångvårdsanstalten i Östersund (Z) DIIIa:40 (1890) Bild 1120 / sid 107.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com