Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avrättningsplatsen i Stöde

På avrättningsplatsen som av ålder varit på Källstaheden ovan Backtjärnen, är såsom berättas följande avrättade:

År 1707 blev en dräng född i Tirsta och Torp socken avrättade härstädes, trots att han såsom stalldräng i Tuna prästgård, däromkring begått tidelag, men blev hitförd såsom närmare dess födelseort och efter vederbörandes påstående.

År 1745 avrättades här drängen Per Persson i Lillström för begånget tidelag. Exekutionen skedde i november månad. Om någon för dessa blivit avrättad här, minns ingen.

Stöde (Y) C:1 (1688-1772) Bild 82 / sid 80.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com