Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avrättningsplatser i Ångermanland och Medelpad

I min hembygdsforskning med att registrera män och kvinnor från mellersta Norrland som sändes till någon av Kronans fästningar för stölder och andra grövre brott, förekommer det givetvis också en del mord och dråp bland dem.

Många sökte nåd från livsstraffet och fick sin nådeansökan beviljad, medan andra fick avslag och fick sätta livet till.

På 1980-talet upprättade Lennart Selling i Örnsköldsvik en förteckning på avrättningsplatser runt om i Ångermanland och Medelpad.

Efter kontakt med hembygdsföreningar om de kände till någon eller några avrättningsplatser i deras trakter svarade de flesta.

Det blev totalt 27 stycken platser – båda säkra och osäkra.

Förteckningen är ingalunda komplett utan kan säkert kompletteras. Känner du till något om avrättningar och dess platser i nämnda landskap?

Lennart Sellings arbete har resulterat till en mycket läsvärd bok i samarbete med Ewa Hanæus – ”Androm till skräck och varnagel”, MittInfo AB, Örnsköldsvik 1986.

I boken beskrivs olika brott och straff i Nolaskogs under 200 år och ger oss verkligen intressanta skildringar.

Boken finns till försäljning på släktforskarföreningen Hembygds och Släktforskare Nolaskogs hemsida och kostar 50 kr.

Kompletteringar tas tacksamt emot på korpenklo@gmail.com

Förteckningen publiceras med tillstånd av Lennart Selling.

1: Levar i Nordmalings socken.

2: Galgbacken på gränsen mellan Själevad och Arnäs socknar. Sista avrättningen den 20 maj 1812 då Pehr Pehrsson i Klingre i Arnäs socken avrättades för mord på sin måg. Platsen finns i anslutning till Galgbacksvägen i Örnsköldsvik. Platsen ej utmärkt.

3: Galasjö på gränsen mellan Anundsjö och Sidensjö socknar vid Östergensjö fäbodar. Sista avrättningen den 18 oktober 1845 då Sven Svensson i Österfanbyn i Anundsjö socken avrättades för mord på sin hustru och sju av sina nio barn. Rester hans grav syns på avrättningsplatsen.

4: Bjätaback i gränstrakterna mellan Anundsjö och Sidensjö socknar, efter gamla landsvägen väster Galasjön. Sista avrättningen gjord i februari 1747 då Beata Johansdotter – kallad ”Tjyv-Bjäta” – hängdes för stölder. Hon bodde i Norrflärke i Anundsjö socken.

5: Skuleskogen på gränsen mellan Nätra och Vibyggerå socknar. Sista avrättningen den 9 september 1818 då Jonas Johansson i Östersel i Nätra socken avrättades för mord på sin fästmö. Exakta platsen ej känd. Kulturminnestavla uppsatt av Örnskölds­viks museum 1989.

6: Salteååsen mellan Nordingrå och Nora socknar. Exakta platsen ej känd. Okänt när sista avrättningen gjordes.

7: Häxberget mellan Dal och Ytterlännäs socknar. Avrättningsplats i samband med de stora häxprocesserna under 1670-talet. Enl. ar­tikel av Jan Stattin ”Häxprocesserna i Torsåker 1674-1675”, av­rättades här nio personer den 28 mars 1675 och därefter 62 per­soner den 1 juni 1675 – det största häxbålet i vårt land.

8: Solumsholmen i Styrnäs socken. Enl. muntlig tradition skall avrättningar skett här i samband med häxprocesserna under 1600- talet.

9: Efter gamla landsvägen mellan Näs by i Långsele socken och Gransjö by i Helgums socken – på norra sidan av en bäck som kallas Djupbäcken – ca: 500 m från sockengränsen mot Långsele. Sista avrättningen år 1694 då Margareta Nilsdotter avrättades för barnamord.

10: Pålmon på gränsen mellan Resele och Ådalsliden socknar.

11: Gråtsvedjan i Söredsta by i närheten av gränsen mellan Ramsele och Tåsjö socknar. Sista avrättningen den 12 oktober 1840 då Pehr Carlsson i Lövviken i Tåsjö socken, avrättades för mord på sin broder.

12: Flybäcken på Flybäcksmon mellan Rossön och Hoting socknar.

13: Häxgropen vid Högsjö gamla kyrka. Enl. muntlig tradition var här avrättningsplats i samband med häxprocesserna under 1600-talet.

14: Säbrå. 1/16 mil – ca: 600 meter norr om Säbrå kyrka vid vägskälet mellan Norrstigen och norra infarten till Härnösand. Avrättningsplats i samband med häxprocesserna under 1600-talet inom Säbrå gäll.

15: Härnösand. Enl. Bucht i hans ”Härnösands historia” del 1, har det funnits avrättningsplatser vid Hov och på Brännan i Härnösand.

16: Stigsberget vid landsvägen i Säbrå. Sista kända avrättning gjordes 1706, då en kvinna avrättades för mord.

17: Hårstaberget mellan byarna Hårsta och Mark i Säbrå socken.

18: Kallbäcken på gränsen mellan Ångermanland och Medelpad vid Kallbäckstjärnen. Kallbäcken är den avrättningsplats som användes sist i Västernorrlands län. Sista avrättningen där, den 14 febru­ari 1866 då Petter Hedin i Ljustorps socken avrättades för mord. Här avrättades också år 1860, Zara Zetterlund från Skogs socken och Jonas Jonsson från Björna socken – båda för mord.

19: Skönsmon vid nuvarande kyrkogården. Sista kända avrättning gjordes den 16 april 1798 då Pär Pärson avrättades för dråp.

20: Sundsvall. Vid Tivolibacken på gränsen mellan Selånger och Skön socknar. Sista avrättningen ej känd.

21: På gränsen mellan Källsta och Ede byar efter Viskansvägen – f.d. Rv 14 – ca: 1 km väster Baggnäsgården i Stöde socken. Sista kända avrättning år 1745 då en drän [Per Persson från Lillström] halshöggs [för tidelag].

På avrättningsplatsen som av ålder varit på Källstaheden ovan Backtjärnen. (Stöde C:1 (1688-1772) sid. 80.

22: Sockengränsen mellan Tuna och Stöde socknar – mellan byarna Hällsjö och Nedansjö. Sista kända avrättning gjordes vid mitten av 1800- talet då en man, Diger-Janke avrättades för rånmord.

23: Tälje by i Borgsjö socken i en bergsluttning intill gamla lands­vägen.

24: Tuvslättsbacken ovanför Borgsjö kyrka.

25: Bottersbodarna. En mindre fäbod på Bergåsens sluttning i Borgsjö socken.

26: Johannisberg – gränsen mellan Borgsjö och Torp socknar.

27: Årskogen på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland längs norrstigen. Sista kända avrättning den 16 juli 1851 då Johan Andersson och Johan Höglund avrättades för mord.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com