Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avskedade dragonen Jöns Hemmingsson Ström, Brunflo 1741

Avskedade soldaten Jöns Hemmingsson Ström anmälde hur han i 26 år varit i krigstjänsten, under vilken tid han utstått många svårigheter.

I synnerhet på hemtåget från Norge, då han blev alldeles förfrusen, så att han nu vid 60 års ålder inte kan förtjäna födan åt sig själv, sin sjuka hustru och sina två omyndiga barn.

Än mindre att förskaffa sig något, varvid han kan betala Kronoutskylderna, varför han anhöll om att bli befriad från erläggandet.

Och emedan hans bräcklighet och torftiga tillstånd jämte hans hustrus sjuklighet var bekant för alla, så blev detta bevis därom av Häradsrätten meddelat.

Brunflo tingslag den 4 november § 32.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:1 (1741) Bild 660 / sid 125.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com