Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bankarlen Elis Jakobsson, Gävle 1905

En sorglig händelse timade i går e.m. vid 6-tiden å Gefle-Dala järnvägs bangård, några steg från den plats, där järnvägen skäres av Ruddamsgatan.

En 60-årig bankarl Carl Jakobsson som var sysselsatt med arbete å ett av spåren, skulle just gå ur vägen för det till Ockelbo kl. 6.10 avgående tåget, men observerade därvid ej att ett växellokomotiv som sköt några vagnar framför sig, passerade i motsatt riktning å annat spår.

Följden härav blev för Jakobsson olycksdiger.

Växellokomotivet körde över honom, därvid illa massakrerade honom.

Så avslets ett ben och båda armarna, varjämte han erhöll svåra kontusioner å bröst och rygg.

Döden har antagligen ögonblickligen inträtt.

Den under så sorgliga omständigheter avlidne efterlämnar hustru och vuxen dotter.

Han har under ett 30-tal år varit anställd i järnvägens tjänst.

Såsom en egendomlighet kan omnämnas att Jakobsson för 3 år sedan även var utsatt för en liknande olycka, ehuru han den gången slapp undan med några månaders vistelse å lasarettet.

Gefleposten den 29 juni 1905.

Gävle Heliga Trefaldighet (X) AIIaa:4 (1896-1919) Bild 3110 / sid 1507.

Gävle Heliga Trefaldighet (X) FI:5 (1902-1908) Bild 2040 / sid 200.

Fotnot: Carl heter Elis enligt husförhörslängd och dödbok. Född i Färgelanda 1844 och gift med Kristina Andersdotter från Årsunda.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com