Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barnmorskan Kristina Hedberg, Ovanåker 1858

Vid sockenstämman den 24 januari 1858 tillkännagav dess ordförande att ingen behörig person ännu hade anmält sig till den lediga barnmorsketjänsten i pastoratet, trots att man hade kungjort den lediga tjänsten 2 gånger i 2 tidningar.

I anledning därav, hemställdes huruvida församlingen ville genom beviljande av någon liten tillökning i löneförmånerna söka sig bättre utsikt att få den viktiga tjänsten besatt med en skicklig person.

Sockenmännen åtog sig att erlägga 2 kannor korn och 30 öre i penningar årligen per rök, och varje torpare betalar 15 öre.

Vid erforderliga biträden skall barnmorska, utom fri skjuts fram och åter samt kost på stället, åtnjuta 75 öre för förlossning, för åderlåtning, sättande av blodiglar 1 kr, lavement 25 öre, samt för andra förrättningar 30 öre.

Men dubbelt av ståndspersoner och av de fattiga intet.

Den 7 mars antogs barnmorskan i Ovanåker, Kristina Hedberg, som var väl vitsordad.

Och Mattmars sockenmän var kallade att yttra sig vid detta tillfälle, huruvida de var villiga att åtaga sig samma förhöjning i barnmorskans löneförmåner.

Ombudet från Mattmar, Olof Jonsson i Ubyn, förklarade sig inte kunna ingå på någon vidare förhöjning, än spannmålslönens bestämmande till 2 kannor istället för 1 kappa årligen.

Dock förmodade Olof Jonsson, att om tjänstens innehavare blev församlingen till nöjes, kunde en förhöjning framdeles komma till stånd.

Alsen (Z) KI:3 (1855-1862) Bild 200 / sid 29.

Alsen (Z) KI:3 (1855-1862) Bild 220 / sid 33.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com