Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Båtsman Måns Svensson Hedman, Trönö 1706

En rannsakning från Söderhamns Rådhusrätt av den 19 mars 1706 över båtsmannen från Trönö socken, Måns Svensson Hedman, 16 år gammal, vilken hade sist i juli förra året stulit i Söderhamns stadskyrka en psalmbok av 4 daler kopparmynts värde som tillhörde faktorismeden Henrik Önnesson, vilken gärning och ungdoms oförstånd härutinnan Hedman med gråtande tårar beklagat och bett om nåden och icke högsta rätten med utlovande att härefter för sådant oråd att ta till vara på sig bättre.

I annat fall har icke allenast målsägaren utan och hela Trönö sockens församling för honom förbön fällt, att han kunde med livet bli brukat, och i det istället med något korpralstraff belagd, helst såsom församlingen ska uppfött honom ifrån det han var 8 år och kostat på honom mycket. Borgmästaren och råd har efter Kgl. Majt:s Straffordning av år 1653 § 3 dömt Måns Svensson Hedman till döden.

Resolution:

Fastän den Kgl. Rätten finner borgmästare och råds utslag över båtsmannen Måns Svensson Hedman vara på Kgl. Majt:s Straffordning grundat. Dock till följe av Kgl. Majt:s till Justitiens administrerande förordnade och befullmäktigade herrar råds ankomna rescript av den 24 innevarande månad blir han i anseende till de uti rannsakningen befintliga lindrande omständigheter för det honom ålagda dödsstraffet förskonat, men skall istället sig själv tillvälförtjänt straff och androm till varning med fem gatlopp av straffet och sedan undergå uppenbara kyrkoplikt.

Stockholm den 25 maj 1706.

Gb läns landskansli DIIa:12 bild 325.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com