Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Båtsman Mårten Nybuden, Själevad 1763

Svea Hovrätts utslag på en av Själevads sockens tingsrätt hållen rannsakning den 2 december 1762 fällda utslag över kronobåtsman Mårten Nybuden, vilken för det han som tidigare pliktat för tjuvnad, icke låtit detta lända sig till varning.

Utan så väl med som utan inbrott och stöld på nytt begått, är i förmåga av Kgl. Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745, dömd att mista sitt liv och vara i galgen hängd.

Och borde de persedlar som den ena av målsägandena Johan Johansson i Gälven, icke blivit betald tillbaka, och tingsrätten till 13 daler, 16 öre kopparmynts värde tillhopa ersättas av Mårten Nybudens egendom.

Kgl. HR har av den insända rannsakningen om detta måls beskaffenhet gjort sig underrättad.

Och eftersom Mårten Nybuden som tidigare blivit avstraffad med 5 par spö och en söndag uppenbar kyrkoplikt för tjuvnad, icke låtit sig detta straff till bättring utan även förra året avhänt från Johan Johansson i Gälven, en lärftsskjorta som låg på blecket om 12 dalers värde samt snattat ifrån hans son Jonas ett par skospännen och en fällkniv, värderade den förra till 1 daler, 16 öre och den senare till 24 öre.

Som och ytterligare förra sommaren efter våldsamt öppnande i en bod av änkan Mareta Olofsdotter i Alnäs, en läst ur en kista. Han hade kommit över nyckeln till boden och stulit 4 specie riksdaler samt 24 daler kopparmynt i Bancosedlar.

Därför finner Kgl. HR, det tingsrättens utslag vara grundat på den åberopade Kgl. Förordningen.

Dock har Hans Kgl. Majt:s i anseende till vissa i detta mål förekomna mildrande skäl och omständigheter, i nåder lindrat straffet för Mårten Nybuden för denna gång.

Det skall han själv till välförtjänt straff samt androm till sky och varning avstraffas för allt med 30 par spö, 3 slag av paret och därefter undergå uppenbar kyrkoplikt 2 söndagar.

Och Mårten Nybuden varnas allvarsamt, att för dylikt och all annan vanart sig noga tillvarata hädanefter så kärt honom är, ett svårare straff att undvika.

Vidkommande de Johan Johansson ännu icke återgäldade persedlar, lärftsskjortan och fällkniven, tillsammans 12 daler, 24 öre kopparmynt, så skall han efter berörda värde av Mårten Nybudens egendom ersättas.

Stockholm den 11 januari 1763.

Till följe av Kgl. Majt:s och Svea HR:s fällda utslag av den 11 januari 1763, är kronobåtsman Mårten Nybuden för stöld på tingsplatsen den 8 mars avstraffad med 30 par spö, 3 slag av paret uti tingsallmogens åsyn.

Gottgjordes också Johan Johansson i Gälven fordran med 12 daler, 24 öre kopparmynt, som attesteras Hörnäs den april 1763. L. Norberg.

Således har kronobåtsmannen Mårten Nybuden 2 söndagar i Själevads kyrka undergått uppenbar kyrkoplikt, som attesteras Själevad den 14 april 1763, Petrus Näslund, S.D. Minister.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 90.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com