Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Båtsman Per Ruda, Boteå 1763

Kronobåtsmannen i Boteå Per Ruda som under den 11 maj jämte dess hustru, för okärlek och bitter sammanlevnad i deras äktenskap till denna dagen även blivit instämda, infann sig icke.

Närvarande hustrun berättade att Ruda under 13 år hon levt med honom i äktenskapet, varit begiven på dryckenskap och uti fylleri hanterat henne illa, så att hon ofta måste fly huset.

Samt att han icke velat arbeta utan farit än hit än dit, och därunder förslösat både pengar och kläder så att särskilda auktioner övergått dem.

Varav skett det hon äntligen till att undergå hungersnöd för några veckor sedan sett sig nödsakad att lämna sin hemvist och med barnen begett sig till sin bror i Folkja i Nora socken.

Och som hon förmente det mannen torde besinna och bättra sig, så måste Konsistorium efter några hustrun givna föreställningar, härmed för denna gången låta bero.

Härnösand den 4 juni 1763.

Domkapitlet i Härnösand AIa:14, bild 21.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com