Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Båtsmansdottern Maria Nilsdotter, Gävle 1698

En ifrån Gävle Rådhus inkommen rannsakning och dom av den 6 juni 1698 över Maria Nilsdotter, som är anklagad för tjuveri.

Kgl. Rätten finner på vilket sätt båtsmans Nils Markussons dotter, Maria Nilsdotter, vilken efter faderns intygande inför Borgmästare och Råd, är 17 år gammal och har blivit anklagad av 56 personer, ifrån vilka hon har stulit allehanda saker under 2 års tid.

Borgmästare och Råd dömde Maria Nilsdotter till döden eftersom hon således, sedan hon fyllt 25 år, begått tjuvnad över det belopp som Kgl. Straffordningen belägger med livsstraff, vilket utslag såsom på lag grundad, finner Kgl. Rätten att gilla och stadsfästa.

Dock till följe av Kgl. Majt:s brev av den 15 november blir hon förskonad från livsstraffet och skall sig själv till välförtjänt straff och androm till varnagel plikta med skarpt risslitande och stå uppenbar kyrkoplikt och sedan sändas i halsjärn att där arbeta uti 4 år.

Stockholm den 17 november 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 225.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com