Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bokhållaren Kristoffer Åström, Söderhamn 1892

Från Söderhamn meddelas att bokhållaren Kristoffer Åström, anställd hos bryggeriägaren J. Svensson i Söderhamn, berövade sig i natt livet genom att i munnen avlossa ett Remingtongevär.

Åström bevistade i går afton teaterföreställningen och intog därefter sin måltid på stadshotellet, varpå han begav sig hem.

Ingen av dem, som var i hans sällskap, kunde märka annat än att han var vid vanligt lynne.

I dag på morgonen påträffades han liggande avklädd i sin säng, vilande på vänstra sidan och med geväret bredvid sig.

Kulan hade gått ut genom huvudet samt genom huvudkudden och trängt in i sängens sidostycke.

Kläderna fanns ordentligt hoplagda på en stol vid sängkanten.

Åström var född 1865 i Alsen i Jämtland, där hans nu 76-åriga fader är kyrkoherde.

Efter avlagd studentexamen tillbringade han några år i Uppsala men nödgades av medellöshet avbryta sina studier.

För ett par år sedan fick han plats hos herr Svensson samt har skött sin tjänst ordentligt och samvetsgrant.

Orsaken till hans betvivlade handling är obekant.

Dock vill det framgå av samtal som han fört med jämnåriga vänner, att han sedan länge av livsleda umgåtts med planer att förkorta sitt liv.

Sålunda har han berättat att han för fem år eller sex år sedan gått med ett laddat gevär ut i skogen för att begå självmord, men där kommit på andra tankar.

Bevekelsegrunden vid detta tillfälle var enligt hans uppgift den att han tyckte sig ha ingenting att leva för.

Norrlandsposten den 4 mars 1892.

Fotot: Död den 29 februari.

Söderhamn (X) FI:4 (1891-1894) Bild 190.

Fadern kyrkoherden Per Åström (1816-1892) från Hallen och Charlotta Cornelia Huldt (1828-1884) från Umeå stad.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com