Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Göran Jönsson och drängen Jonas Persson, Sveg 1797

Utslag över bonden Göran Jönsson, Herrö, och drängen Jonas Persson, Överberg och Svegs socken dömt enligt Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag den 1 augusti.

Natten emellan den 25 och 26 februari från bonden Nils Wallins gård på Nilsvallen emot pigan Kerstin Jonsdotters vilja, fört bort henne halvnaken en fjärdedels mil på en skrinda och tillfogat henne blånad och blodvite.

Jämlikt 20 kap. 7 § Missgärningsbalken, jämfört med Kgl. Förordningen den 20 januari 1779 försändas till Vaxholms fästning, att hållas till arbete under ett år samt plikta 100 daler silvermynt vardera.

I brist och tillgång till dessa böter förblir de ytterligare under 4 månaders tid uti fästningsarbete varför Göran Jönsson särskilt dels för att ha tillfogat Kerstin blånader och blodvite, dels för det han varit överlastad med starka drycker.

Även för otillbörligt förhållande inför rätten blivit fälld emot kronofogden Åslund, sammanräknat till 18 daler silvermynts böter och erlägga 6 riksdaler i anseende till andragna omständigheter.

Alltså täcktes från berörda bestraffning sökandena förskona eller lindring förvunnen.

Kgl. Majt vill för flera här vid förekomna synnerligen bevekande omständigheterna i så måtto att lämna bifall.

Göran Jönsson och Jonas Persson skall istället avstraffas med 14 dagars fängelse på vatten och bröd

Karlskrona den 12 oktober.

På den hos oss genom vårt Justitiekanslers ämbete av er gjorda anmälan och förfrågan hur det skall förhållas med bonden Göran Jönsson i Herrö och drängen Jonas Persson i Överberg för begånget hemfridsbrott, som till följd av vår och Svea Hovrätts givna utslag den 1 augusti detta år blivit avförd till Vaxholms fästning.

Där har de redan under en tid av fem eller sex veckor börjat undergå dem dömda ett års fästningsarbete innan vårt utslag de 12 oktober ankommit med förskoning från arbetet och de ålagda 100 daler silvermynts böter.

Istället skall de endast avstraffas med 14 dagars fängelse på vatten och bröd. Vi har i Nåder funnit gott att fria dem ifrån vidare ansvar i detta brott och skall genast friges.

Stockholms Slott den 15 november 1797.

Gävleborgs läns landskansli DIa:44.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com