Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Jakob Månsson, Mo 1651

En dom ifrån Mo socken över bonden Jakob Månsson som har stulit ifrån kyrkoherden herr Lars Magni till 6 daler silvermynts värde.

Dessutom har han erhållit brandstod av några socknar ovetandes för hustru Brita i Florbyn. Uti denna sedermera sak har inte lagläsaren med nämnden dömd, utan är remitterat till den Kgl. Hovrätten som av Tingsrannsakningen vidare är att se.

Resolution:

Jakob skall ge målsäganden sitt igen så mycket han har stulit och böta sedan tredubbelt så mycket som tjuvnaden är värderad för.

Har han inte att böta med så slås han i järn och arbeta för sitt brott. Finns inget arbete, då skall han löpa ett gatlopp.

Beträffande brandstoden som han erhållit för hustru Brita, skall han betala igen och blir därför sedan fri.

Stockholm den 8 augusti 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 89.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com