Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Johan Christoffersson, Resele 1728

Svea Hovrätts resolution uppå en vid ordinarie tinget med allmogen av Sollefteå tingslag den 25 oktober, fällda dom över bonden Johan Christoffersson vilken med sin granne Erik Nilsson skulle skjuta en björn, men med ett skott till döds skadat Erik Nilsson, vilket ansågs av Tingsrätten vara av råda.

Därför har Tingsrätten dömt Johan Christoffersson att fylla Rådaeden och samtidigt böta 20 marker silvermynt.

Kgl. Hovrätten prövar för skäligt att gilla Tingsrättens fällda utslag över Johan Christoffersson att han skall vid nästa ting fylla Rådaeden och där böta Rådabot 20 marker silvermynt och sedan undergå en söndags kyrkoplikt.

Men skulle Johan Christoffersson brista åt eden, har Tingsrätten vidare att utlåta sig över honom.

Stockholm den 3 december 1728.

Bonde Johan Christoffersson i Bovill har betalat de ådömda böterna 20 marker silvermynt Vådabot för sin granne Erik Nilsson som han förra året skadade till livet som här med intygas.

Resele den 28 januari 1729.

Anders Olofsson i Rösta, länsman i Resele.

Den 2 februari 1729 har Johan Christoffersson i Bovill undergått uppenbar kyrkoplikt i Resele kyrka.

Quod testor, Nicolaus Bergh.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 204.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com