Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Lars Fredriksson och hans hustru Sigrid Persdotter, Bollnäs 1794

Av Bollnäs sockens Tingrätts fällda utslag av den 1 maj över bonden Lars Fredriksson i Änga och hans hustru Sigrid Persdotter, vilka bägge blivit tilltalade för sidvördnad emot Sigrids föräldrar, förra bonden Per Olofsson och hans hustru Brita Persdotter.

Särskilt Lars Fredriksson för det han skall ha okvädat och skuffat svärföräldrarna, uti vilket mål Tingsrätten som ansett att Lars Fredriksson vara genom vittnens utsago besvärad att vid två särskilda tillfällen hotat och vanvördat svärfadern.

Och även gjort svärmodern ohemul och förklenlig beskyllning, ålagt Lars Fredriksson att vid nästa Ting fria sig med ed ifrån tillmälet.

Men hans hustru, Sigrid Persdotter, emot vilken någon anledning till brottslighet emot föräldrarna inte har förekommit, är hon befriad från allt ansvar.

Kgl. HR prövar rättvist att gilla Häradsrättens utslag, att befria Sigrid Persdotter.

Beträffande åter Lars Fredriksson, så då rannsakningen gav anledning därtill att vid förekommen missämja emellan honom och hans svärföräldrar, har han emot dem använt oanständiga ordalag.

Dock emedan de samma inte kunde anses så allvarligt, att det inte innefattade något smädande. Därför prövar Kgl. HR att bestraffning eller edgång till den anklagandes värjande ifrån sådant brott inte ägt rum, varför Lars Fredriksson blir frikänd och offentligen påmint att i fortsättningen hålla sig beskedligt och vördsamt emot svärföräldrarna.

Stockholm den 13 november 1794.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/39 (1794), bildid: A0068532_00914.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com