Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Olof Larsson, Alfta 1736

En vid två ordinarie ting med allmogen av Alfta och Ovanåkers socknar insänd rannsakning med Häradsrättens fällda dom den 16 oktober förra året över skattebonden Olof Larsson i Långhed, som blivit angiven att ha slagit sin mor, hustru Kerstin Larsdotter.

Skattebonde är befriad i brist av övertygande skäl.

Stockholm den 23 januari 1736.

Kungl. HR har låtit sig underrättats av den hållna rannsakningen om detta mål och prövar för skäligt Häradsrättens fällda utslag över Olof Larsson att gilla och stadfästa.

Remitteras till befallningsman Johan Wikman att ställas uti execution och med påskriven attest skickas tillbaka.

Gävle landskansli den 31 januari 1736.

Högl. Kungl. Hovrättens högrättvisa dom över bonden Olof Larsson i Långhed, blev honom uti Alfta allmoges närvaro den 15 februari 1736 förlöst. Attesterar undertecknad av nämnden i Alfta: Erik Eriksson i Kyrkbyn, Per Larsson i Älvkarlhed, Jon Jonsson i Grängsbo och Nils Jonsson i Nässätter.

Sven Kilman, länsman.

Gb läns landskansli DIIa:25 bild 27.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com