Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Olof Nilsson, Lockne 1757

Landsfiskalen Olof Klingberg tilltalade bonden Olof Nilsson i Haxäng för det han skall ha brukat en gosse till vallgång.

Även för att han skall ha försummat Gudstjänsten i Lockne kyrka och farit till Brunflo i ett enskilt ärende, där ingen predikan hölls.

Olof Nilsson och hans hustru Märeta Persdotter erkände att de blev nödsakade att ha använt gossen till vallgång i brist av annat vallhjon som skulle varit där.

Olof Nilsson nekade sig annat veta än att predikan skulle även hållas i Brunflo kyrka den dagen då han inte var i Lockne.

Landsfiskalen tillstod att Olof Nilsson måste plikta efter lag för brukad vallgosse, samt att han må varnas för denna gången för Gudstjänstens försummande.

Utslag:

I följe av 11 kap. 2 § Byggningabalken och 3 kap. 3 § Missgärningsbalken, bör Olof Nilsson i Haxäng, som han utan nödfall brukat gosse till vallgång, böta 10 daler silvermynt och att hädanefter inte försumma den allmänna Gudstjänsten, så kärt honom är att undgå laga plikt.

Brunflo tingslag den 3 november 1757.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:17 (1757) Bild 1490 / sid 291.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com