Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Olof Olofsson, Hille 1721

Resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Hille och Valbo socknar den 17 och 23 juli oktober insända rannsakning och dom över bonden Per Olofsson i Oppala, vilken för det han skall ha slagit sin mor, hustru Kerstin Jönsdotter, är dömd till döden efter Guds lag och Kgl. Majt:s förordning av den 29 mars 1699.

Alldenstund det befinns att Per Olofsson den 3 oktober i dryckenskap och ondska, gett modern ett slag på vartdera kindbenet, så att blodet därefter utgått, och vid åtskilliga resor okvädat och kallat henne blindhöker, samt henne tillika med hans hustru och barn som oftast kört utur huset.

Han har dessutom fört ett Gudlöst leverne med fylleri, bannslag och svordom och inte låtit lända sig till bättring av prästerskapets förmaningar och föresatta viten.

Fördenskull finner Kgl. Rätten med Tingsrätten att Per Olofsson har gjort sig brottslig till dödsstraffet, dock har Kgl. Maj:t i anseende till moderns fällt förbön för honom och de flera befunna mildrande omständigheter i nåder lindrat för denna gången.

Han skall sig själv till välförtjänt näpst och androm till varning plikta med 9 gatlopp och sedan undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt och avbedja sitt brott för församlingen, att hädanefter ta sig till vara för sådant ogudaktigt förhållande, så kärt honom är, att undvika ett svårare straff.

Stockholm den 29 mars 1721.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:18 bild 10.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com