Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Olof Persson, Lit 1721

En tid efter annan hållen och insänd rannsakning vid ordinarie tingen vid Lits pastorat och av häradshövdingen Haqvin Stridsberg med tingsrättens fällda dom den 17 februari 1719 över bonden Olof Persson i Kläppa vilken blivit beryktad och angiven att i november 1717 stulit från köpmansdrängen Erik Sällström uti bröllopet i Boda en penningpung.

Olof Persson har i anseende av nämnda tingsrätt till de funna omständigheter pålagd, att efter 19 kap. Tingm. B: och Kgl. Maij:ts förordning av den 30 oktober 1695 med själv sin ed erhålla, det han inte varit sinnad att dölja de stulna pengarna i Boda och att han av dem inte undanhållit utan har återlämnat allt till ägaren.

Kgl. Rätten har låtit sig behörigen inhämtat detta måls beskaffenhet och prövar för skäligt tingsrättens utslag, såsom lag och goda skäl grundat, härmed att gilla, så att Olof Persson skall vid nästa ting avlägga sin ed. Vilken ed där han gå gitter, så var han i detta mål befriad men där han skulle brista åt eden åligger då häradsrätten sig vidare att utlåta över honom.

Vad de fem tunnor korn vidkommer som Olof Persson påstår sig lämnat till Erik Sellström och därför fordrar betalning av honom så har tingsrätten det, så ett särskilt och civilt mål att uppta och lagligen avgöra, så att parterna inte skulle kunna osämjas i godo.

Stockholm den 29 november 1721.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:18 Bild 219.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com