Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Zackris Persson och hans hustru, Haverö 1806

Angivna för missämja och oenighet hade bonden Zackris Persson i By och dess hustru blivit inkallade till kyrkorådet.

På tillfrågan nödgades de tillstå att det inte hade varit någon fullkomlig överensstämmelse dem emellan under flera år.

Inte sällan det allra minsta varit i stånd att rubba deras inbördes förtroende samt att denna sommar i synnerhet deras sammanlevnad varit nog ofridsam och orolig.

Sedan de fått öm föreställning om vådan av ett så oskickligt och för kristligt äkta makar högst ovärdigt uppförande och påminnelse om nödvändigheten att ändra sitt levnadssätt, även det viktiga skälet att exemplet från dem såsom föräldrar kan ha det olyckligaste inflytande på en 14-årig son, vilken efter deras egen berättelse, skall vara av ett mindre böjligt sinnelag.

De försäkrade varandra med handslag om fullkomlig tillgift å ömse sidor för vad de felat mot varandra.

Lovade att genom Guds nåd härefter att bättre ta vara på sig för att ge eller ta anledning till oenighet.

Hellre på det sorgfälligaste bemöda sig än att beröva varandra i kärleken, inbördes draga varandras börda och så fullborda Kristi lag.

Kyrkorådet ville härmed låta detta bero för denna gång men förelade ett vite av 2 Riksdaler banko till den som först bryter denna träffade förening.

Haverö den 28 september 1806.

Haverö KI:1 (1776-1838) Bild 250.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com