Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bönderna Mats Olofsson och Kjell Gunnarsson, Hallen 1809

Till Tinget hade bönderna Mats Olofsson Nordlund i Ån och Kjell Gunnarsson i Bynom blivit kallade, vilka enligt i ett memorial av den 21 februari ifrån fältväbeln Petter Gerdvall skall ha överfallit och slagit honom.

Det var när Gerdvall hade haft sitt kvarter i Norderön och Västanede och på anledning av kapten Sandmans ankomst och hans befallning, hade Gerdvall upprättat samlingsrullor i manskapet samt vid Tifvardsgården ställa upp Hallens kompani.

När Gerdvall hade gått igenom ett rum där bönderna hade samlats, blev han överfallen, slagen och våldförd.

Mats Olofsson hade tillfogat Gerdvall ett slag med en tobaksdosa så att blodvite uppstod vid örat.

Därefter hade både Mats Olofsson och Kjell Gunnarsson knuffat ut honom genom dörren med sparkar och slag.

Gerdvall fick tillåtelse att bege sig till sitt kvarter för att uppsöka vila.

Fram emot aftonen hade han på nytt blivit våldförd av samma personer som försökte släpa ut honom och bemötte honom med otidighet och örfilar.

Mats Olofsson förnekade alldeles till förra händelsen men erkände och uppgav att han bannat Gerdvall för de käppslängar han hade fått under av honom under sin tjänstgöringstid som soldat.

Och efter att han hade fått en örfil av Gerdvall, hade han själv tilldelat honom ett slag i huvudet med flata handen.

Kjell Gunnarsson nekade till allt och fordrade bevis, till vilket landsfiskalen begärde anstånd att skaffa och målet sköts upp till nästkommande höstting.

Vid detta Ting återkallade Gerdvall dess angivelse och sade sig inte kunna inhämta något mer bevis.

Och landsfiskalen Grundén hade inga andra vittnen att tillgå, utan nödgades därför att lägga ned sin talan emot bönderna.

Ingendera av parterna var försedd med det föregående erhållna protokollet, men sade att ingenting huvudsakligt passerat utan blott angivelsen blivit gjord.

Dock förbehöll sig landsfiskalen att i framtiden i anseende till målet att på nytt åtala dem om några vittnen och skäl skulle yppas.

Och då fältväbeln Gerdvall och landsfiskalens återkallade sina angivelser så lät Häradsrätten saken bero till framtiden.

Hallens tingslag den 15 mars 1809, § 20 och den 15 november 1810, § 38.

Hallens tingslags häradsrätt (Z) AI:68 (1809) Bild 1180 / sid 105.

Hallens tingslags häradsrätt (Z) AI:69 (1810) Bild 1330 / sid 127.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com