Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bönderna Olof Jonsson och Nils Andersson, Offerdal 1784

Svea Hovrätts utslag på en av Offerdals tingsrätt hållna och insänd rannsakning den 26 februari fällda utslag över bönderna Olof Jonsson i Almåsa och Nils Andersson i Kaxås, vilka för deras försummelse vid bevakningen av drängen Olof Olofsson som då han efter utstått spöstraff för andra resan inbrottsstöld och dömd till fästningsarbete, tog tillfälle till flykten.

I anledning av 19 kapitlet 3 § missgärningsbalken är de dömda att böta vardera 10 daler silvermynt.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen och prövar för skäligt att gilla tingsrättens utslag, att bönderna Olof Jonsson och Nils Andersson i mån av deras försummelse och vårdslöshet varigenom Olof Olofsson fått belägenhet att undankomma, böta Olof Jonsson 10 daler och Nils Andersson 5 daler silvermynt.

Stockholm den 30 april 1784.

1764 den 2 augusti kvitteras kronans andel 1 riksdaler 32 skilling specie av Olof Granbom.
Häradets och domarens lott är till mig levererad, tillsammans med 1 riksdaler 5 skilling runstycken, som kvitteras J. Vasell.

Nämndens andel 26 silver, 8 runstycken kvitteras Per Larsson i Trång, Olof Persson i Mällbyn.
Målsägandens andel kvitteras, Kiösta den 19 oktober 1784, Biberg.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 (1783-1787) Bild 1320.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com