Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bönderna Per Jonsson och Erik Larsson, Indal 1722

En rannsakning och dom över bönderna Per Jonsson och Erik Larsson i Storhallsta, vilka för det de borttagit någon undan fienden förvarade, och änkan Sigrid Eriksdotter i Lillhallsta tillhörig egendom, är dömda till döden av Tingsrätten.

Alldenstund bönderna Per Jonsson och Erik Larsson i Storhallsta har förra året, efter fiendens avvikande där ifrån orten bortstulit penningar, samt klädes- och andra persedlar till 125 daler 16 skillingar kopparmynt utur en kista, vilken änkan Sigrid Eriksdotter förvarat uti Skogen och dolt med granris för fienden.

Fördenskull finner Kgl. Rätten, Tingsrättens över bemälte bönder fällda utslag vara grundat på de åberopade förordningar, och att de till följe därav gjort sig brottsliga till dödsstraffet.

Dock har Hans Kgl. Maj:t i anseende till vissa förmildrande skäl och omständigheter, i nåder behagat straffet denna gången för dem på det sätt lindra, det ska Per Jonsson och Erik Larsson sig själva till välförtjänt näpst och andra till varning, avstraffas vardera med 9 gatlopp och därefter bägge undergå en söndags kyrkoplikt och uppenbara skrift.

Stockholm den 7 november 1722.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 bild 195.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com