Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bondesönerna Erik och Andreas Eriksson, arrendatorsonen A. L. Nordlander, arbetaren Olof Näslund i Gullgård samt förre gardisten Kroné, Torp 1903

Länsman Hernod hade åtalat bondesönerna Erik och Andreas Eriksson i Gullgård, arrendatorsonen A. L. Nordlander, arbetaren Olof Näslund i Gullgård samt förre gardisten Kroné för det de vid en godtemplarhuset i Komsta uppträtt berusade och fört oljud på landsvägen därutanför samt framåt Hammar, slagits med boxhandskar, i näsdukar inknutna stenar, hotat med skarpladdade gevär samt begått övervåld mot personer etc.

Följande vittnen blev nu hörda i detta mål.

Erik Larsson i Finsta intygade att Nordlander redan nere vid järnvägsstationen börjat hoppa och svära samt kasta stenar.

Vid festplatsen hade de tilltalade svurit och fört oväsen och Erik Eriksson hade haft en skarpladdad revolver, som de tagit ifrån honom.

Sedan de fråntagit honom revolvern, hade Eriksson tagit upp pengar och erbjudit fjärdingsman Baccheus 50 kronor för att tysta ner saken

– ”Vi uppförde oss alldeles sjangtilt på festplatsen”, förklarade Nordlander med anledning av vittnesmålet.

Lars Larsson i Finsta hade på natten hört ett vådligt oväsen ute på landsvägen, så att folk därav vaknat och gått ut för att se vad som stod på.

Då vittnet kom ut hade en av de tilltalade burit en bössa och en annan en gödselgrep.

”Nu ska vi gå och ta dem”, hade Erik Eriksson yttrat samt ryckt upp en revolver och hoppat och svurit.

Då någon i sällskapet uppmanat honom att taga sig till vara, så att det ej gick illa för honom, hade han svarat:

– ”Det ger jag f-n i, ty nu ska det bli fråga om lif och död.”

Sedermera hade emellertid fjärdingsmannen fråntagit honom revolvern.

Abraham Abrahamsson i Komsta hade sett en av de tilltalade vara utan mössa samt en bära en bössa och en vara utrustad med en grep.

Åklagaren anhöll om uppskov samt att de tilltalade måste åläggas att vid hämtnings äventyr iaktta inställelse vid nästa ting.

Sundsvalls tidning den 27 februari 1903.

Fotnot: Vid en första sökning både på namn och ort, har det inte gått att finna utslaget. Inte heller finns de nämnda i fångrullan för Härnösand.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com