Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bondsonen Nils Abraham Björklund och torparsonen Karl Axel Helldin, Tuna 1876

Häromdagen vart bondesonen Björklund från Ränne by i Tuna skjuten av ynglingen Helldin.

De båda unga männen, vilka älskat samma flicka och av den anledning sett varandra med oblida ögon, hade en dag träffats hos ett torparfolk, varvid Helldin nedtagit från väggen ett gevär, men vilket han, efter att ha spänt hanen och oaktat värdfolkets varnande tillrop att bössan vore laddad, lade an på Björklund och tryckte av.

Då emellertid skottet lyckligtvis ej brann av, skyndande Björklund ut ur stugan och Helldin efter honom med förklaring att allt varit skämt och att han således ej behövde rädas.

Björklund gick ånyo in i stugan, men hälsades just då han skulle stiga över tröskeln av et skott som denna gång träffade.

Björklund skall ha dött nästan ögonblickligen.

Sundsvallsposten den 29 juli 1876.

Torparsonen K. A. Helldin i Skjöle, vilken den 23 juli lossade ett gevärsskott mot bondesonen N. A. Björklund från Rönnö, vilken därav ljöt döden, har den 15 dennes blivit av Tuna häradsrätt dömd, enär Helldin förklarade sig ej ha vetat att bössan var laddad, och då anledningen ej förekom att antaga, det han lossat skottet med uppsåt att döda eller eljest skada göra, att för det han av synnerligen grov vårdslöshet vållat Björklunds död, hållas till straffarbete i 6 månader.

Sundsvallsposten den 24 augusti 1876.

Karl Axel avtjänade sitt straff på Härnösands Länsfängelse från den 22/8 1876 – 1/2 1877.

Kriminalvårdsanstalten Härnösand (Y) D2AA:17 (1876) Bild 1690 / sid 144.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com