Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Borgaren Lars Högberg, Söderhamn 1733

Kgl. Hovrätten har av de i detta mål hållna rannsakningen om dess beskaffenhet hur Högberg uti en av honom själv skriven och genom det tjänstegossen Jonas vid sina 14 år, till fadern Mickel Kock, sände en sedel och har beskyllt honom att ha några persedlar av en och annan och även rövat av ett strandat fartyg.

Detta hade synes ha gjort för att hämnas på fadern för att han hade gjort honom arvlös genom ett upprättat testamente och egendomen istället till hans yngre bror. Han hade även vid ett annat tillfälle varit oförskämd emot fadern.

Dock som det icke befanns att Högberg samma beskyllning dess fader till skymf och vanheder annan yppat för någon annan tillställa sedel till fadern vilken efter hans egen berättelse inte skall ha skett i annat avseende än att dess far, vilken haft en del av de uti sedeln berörda saker, fast att det har visats sig att han inte har förskaffat ha dem på olovligt sätt, skulle återställa det till dem, som Högberg menade vara ägare.

Kock berättar därför att han inte tänkt angiva och tilltala Högberg, samt att han sedeln för ingen annan än dess andra son och hans hustru visat upp utan när avlidne borgmästaren Arell hade fått kännedom om detta, hade han infordrat sedeln och låtit stämma Högberg till rådhusrätten, då han senare ha bett fadern om förlåtelse och sedermera inför rätten dess återkallat beskyllningar, samt vidare hos fadern anhållit förbön för honom.

Fördenskull prövar Kgl. HR i målet för skäligt att Högberg skall för ett sådant sitt otillbörliga förhållande emot dess fader plikta med 14 dagars fängelse på vatten och bröd samt inför rådhusrätten göra fadern offentlig avbön och Högberg blir åtvarnad honom hädanefter med tillbörlig heder och lydnad bemöta, så kärt honom är ett svårt straff att undvika.

Borgaren Lars Högberg har pliktat med 14 dagars fängelse på vatten och bröd samt i dag för rådhusrätten gjort fadern Kock offentlig avbön varför Högberg blivit åtvarnad att hädanefter med all tillbörlig heder och lydnad sin fader bemöta, så kärt honom är ett svårt straff att undvika, som attesteras av Söderhamn den 22 december 1733.

Gb läns landskansli DIIa:23 bild 160.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com