Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bröderna Johan Gustaf Boman och kronobåtsman Carl Anders Boman, Indal 1825

Vid ordinarie tinget uti Indal och Loning den 26 mars, stod bröderna Boman, lösa karlen Johan Gustaf och kronobåtsman Carl Anders, tilltalad för inbrottsstöld av klädespersedlar samt stöld av pengar.

Johan Gustaf dömdes till 40 par spö och Carl Anders till 32 par spö samt båda till en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Målet hänsköts till Svea Hovrätt vilket utslag blev av den 2 maj:

Upplästes en av manspersonen Johan Gustaf Boman och kronobåtsman Carl Anders Boman uti given ansökning, att de som av Indals tingslags Häradsrätt, efter det de av Lagunda tingslags [Uppland] urtima tings utslag den 14:e mars blivit förklarade skyldiga till laga ansvar.

Den förra för att han medelst inbrott frånstulit drängen Per Mårtensson i Utanede, klädespersedlar av ett uppskattat värde till 30 Riksdaler 32 skilling Banco och den senare eller Carl Anders Boman för det han samma kläder med tjuven nött och höll tyst om men erkände ej stölden.

Därför hade de blivit, såsom därjämte förvunnen att ha inom Indals Tingslags, Johan Gustaf Boman olovligen tillgripit penningar och varor från torparänkan Brita Olofsdotter ifrån Järkvissle till ett sammanräknat belopp, 1 Riksdaler 30 skilling Banco.

Åtskilliga persedlar tillhörande bondesonen Olof Jonsson i Boda uppskattade 38 skilling av samma mynt, varav en del blivit återställd till målsägandena.

Och att Carl Anders Boman har av det sistnämnda tillgreppet varit medvetande, dömde Johan Gustaf Boman att i ena boten straffas med 40 par spö och Carl Anders Boman att stå tjuvsrätt och böta det stulna tredubbelt belopp med 94 Riksdaler 18 skilling Banco, eller i brist av tillgång avstraffas med 32 par spö, tre slag av paret.

Dessutom en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt i Lidens kyrka, ävensom att med penningar eller arbete förnöja målsägandena för vad av det stulna icke tillrättakommit, kunde så spöstraffet förvandlas till vatten och bröd.

Som Kungl. Hovrätten av provinsialläkaren, doktorn och kirurgimagister N. Platzman ingiven attest som nu tillika upplästes, fann det manspersonen Johan Gustaf Boman, vilkens förut svaga hälsa, enligt berörda betygs innehåll skulle genom det honom ådömda spöstraff än mera försvagas.

Prövade Kungl. Hovrätten, att umgälla Boman sin förbrytelse med 28 dagars samt båtsmannen Carl Anders Boman där han ej mäktade böterna, gällda med 24 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt dessutom i Lidens kyrka undergå uppenbar kyrkoplikt.

Om verkställigheten varav kungörelse borde ske i Fors kyrka, varjämte dem åläggs att med penningar eller arbete gottgöra målsägandena för vad av det stulna ej blivit återställt.

Och kommer Johan Gustaf Boman på sätt Häradsrätten stadgat, att efter undergången bestraffning, till Konungens Befallningshavande förordnande överlämnas.

Man ändrade alltså Häradsrättens spöstraff till fängelsedomar och båda avtjänade sina straff i Medelpads landshäkten från den 15 maj till och med den 11 juni och den 17:e avsända att den 19:e stå uppenbar kyrkoplikt i Lidens kyrka.

Och beträffande båtsman Carl Anders skulle chefen för båtsmanskompaniet, major Qvist, meddelas om dennes förbrytelse.

Carl Anders tjänstgjorde enligt fångrullan vid 2:a Västernorrlands kompani och begav sig till hemorten Häljum, Njurunda(?).

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/98 (1825 jan-juni), bildid: 40006223_00877.

Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:605 (1825) Bild 520.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com