Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bröderna Måns och Per Eriksson och kvinnspersonen Kerstin Eriksdotter, Nora 1737

En vid två ordinarie ting med Nora tingslags hållna fällda rannsakning över bröderna Måns och Per Eriksson i Utvik, vilka har blivit misstänkta för köttsligt umgänge med ogifta Kerstin Eriksdotter.

De är förklarade skyldiga av Häradsrätten och vid nästa ting med ed att befria, varefter rätten ville ge utlåtande över Kerstin Eriksdotter som fött oäkta barn.

Stockholm den 24 januari 1736.

Kungl. HR har låtit sig underrättad av den hållna rannsakningen och eftersom Kerstin Eriksdotter inte har angett drängarna Mån och Per Eriksson att ha haft köttsligt umgänge med henne, utan nämnt en annan barnafader.

Inte heller är de därtill övertygade. Fördenskull och emedan Kungl. HR håller betänkligt att uti ett så beskaffat mål som detta är, tillåta edgång.

Alltså är de i brist av övertygande skäl befriade. Det åligger Tingsrätten att utlåta sig över Kerstin Eriksdotter efter lag och sakens beskaffenhet.

Remitteras till befallningsman Henrik Berlin att ställas uti behörig exekution och kungöra Tingsrätten om innehållet och sedan med på förseende attest återsändas. Gävle landskansli den 14 februari 1736.

Vid 1736 års höstting med Nora tingslag är denna resolution uti nämndens och Tingsallmoges närvaro uppläst, vid vilket ting även Kerstin Eriksdotter blivit dömd att plikta sina 5 daler silvermynts böter för lönskaläge, som uti saköreslängden för samma år är upptagen. Attesteras Härnösand den 8 mars 1737, Henrik Berlin.

Gb läns landskansli DIIa:25 bild 33.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com