Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Övrigt”

Sidan upphör

Edit 2024-01-14: Sidan kommer att läggas över på wordpress egen server men när är i skrivande stund oklart. På grund av ändrad arbetsinkomst kommer jag inte att ha råd att driva denna sida varför jag…

Uppsala cellfängelse

Fängelset uppfördes 1859-1862 på dåvarande gamla Stockholmsvägen, nuvarande Dag Hammarskjölds väg. Därmed ersattes det gamla fängelselokalerna i Uppsala slott, som funnits i olika delar av slottet, men efter 1815 i det södra tornet. Anstalten var till…

Sveaborgs fästning

Sverige förlorade sin ställning som stormakt samt de mest betydelsefulla östliga fästningarna under första hälften av 1700-talet i krigen mot Ryssland. Det ansågs nödvändigt att förstärka försvaret av Finland. År 1747 fattades i riksdagen beslutet…

Kristianstads fästning

Vid slutet av 1700-talet var Kristianstads fästningsfängelse inrymt i fem rum vid norra stadsporten, alla mörka, fuktiga och osunda. Enligt en ögonvittnesskildring från 1820-talet var mellan 40 och 50 personer sammanpackade i ett nästan mörkt…

Karlskrona fästning

Karlskrona var i äldre tider Sveriges viktigaste örlogshamn och en stad av den digniteten måste naturligtvis ha ett ordentligt lås. Därför fick Erik Dahlbergh som var chef för fortifikationen, år 1680 i uppdrag att komma…

Karlstens fästning

När Sverige vid freden i Roskilde år 1658 erhåller Bohuslän, anläggs en fästning för att kunna försvara området. Marstrand blir platsen för den nya fästningen och arbetet startas omgående. Arbetskraft får man från ditdömda fångar…

Vaxholms fästning

Fästningen har sitt ursprung i ett blockhus som började uppföras 1548 på Vaxholmen. Detta hus byggdes sedan ut med tiden, särskilt intensivt var arbetet 1656-62. År 1833 påbörjades stora ombyggnadsprojekt på fästningen, bl.a. började nu…

Varbergs fästning

Bygget av fästningen påbörjades redan i slutet av 1200-talet och stod färdigt något av de sista åren på seklet. Fästet var dock i jämförelse med den anläggning vi kan se idag mycket anspråkslöst, det bestod…

Nya Älvsborg

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs mynning och kontrollerar inloppet till Göteborgs hamn. Den grundades på 1640-talet och fick sitt namn 1660 då man rev den gamla fästningen, som låg på fastlandet längre inåt…

Malmöhus slott

Malmöhus slott uppfördes åren 1537-1540 av Kristian III, på spillrorna av en kungsgård från Erik av Pommerns tid. Slottsbygget bedrevs med största brådska och tunga arbetsbördor lades på borgares och bönders axlar. Byggnadsmaterialet fick man…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com