Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dalkarlen Olof Andersson, Alfta och Ovanåker 1677

Uppå inkomna skriftliga berättelse angående dalkarlen Olof Andersson, vilken vid hållna rannsakning ifrån Alfta och Ovanåkers socknar har bekänt att ha slagit drängen Lars Mickelsson en örfil.

Han föll omkull på marken och stötte ett yxskaft under halsen så ett blodsår uppstod och därefter blev Lars död.

Olof Andersson tog sedan hans säck och andra persedlar och förvarade dem hemma hos sig.

Han tillstår dock att ”halfwållande wara” till hans död, eftersom Lars varit sjuklig och hade inte haft uppsåt att dräpa honom.

Men eftersom ingen närmare bekännelse kan bringas av prästerskapet ”huru han honom humblat hafwer”, är detta Kgl. Rättens reslution och förklaring.

Olof Andersson befrias från dödsstraffet och och skall för sin överdådiga gärning plikta med 9 gatlopp.

Stockholm den 9 mars 1677.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:6 bild 7.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com