Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dragonen Erik Bergqvist, drängarna Henrik Göransson och Mårten Andersson, Berg 1766

Svea HR:s utslag på Bergs sockens tingsrätt den 25 november över dragonen Erik Bergqvist samt drängarna Henrik Göransson och Mårten Andersson i Bergsviken för att de hade i skjutit 3 älgar under förbudstiden.

De dömdes till 100 daler silvermynt vardera, men i anseende till deras oförmögenhet att betala dessa böter omvandlades straffet till fängelse på vatten och bröd.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av häradsrättens utslag och prövar för skäligt, att efter skedd laga undersökning, befinns att de icke förmå betala dessa dömda böter, så kommer de i stället att avstraffas vardera med 24 dagars fängelse på vatten och bröd.

Stockholm den 17 januari 1766.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:2 bild 130.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com