Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dragonen Olof Tresk, Håsjö 1701

Kgl. Rättens resolution ifrån Ragundas pastorats inkomna rannsakning och dom av den 2 och 3 september 1701 över dragonen Olof Tresk i Håsjö, som är igenfunnen uti en sjö nedanför gården.

Såsom av den hållna rannsakningen befinns att dragonen Olof Tresk som dränkt sig själv varit så huvudsvag att han inte kunde undvika vådan.

Alltså prövar Kgl. Rätten med Häradsrättens i förmåga av 4 kap. Högl. Landsl. för rättvist det må Olof Tresks döda lekamen upptagas av hans anhöriga och i stillhet begravas uti kyrkogården.

Stockholm den 12 oktober 1701.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:11 bild 201.

Fotnot:

”Den 19 nov. begroffz Dragoun Oloff Tresk, som sigh i hufwudswaghet fördränckt uthi Håssiö lilla siön 8 dagar för midsommaredagen, på Wäster Norra sijdan wijd bogårdzhörnet uthi stillhet, effter Kongl. Hoffrättens domb.”

Håsjö (Z) C:1 bild 280 / sid 47.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com