Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Anders Andersson, Ovansjö 1735

En vid två extra ordinarie ting uti Ovansjö socken hållen insänd rannsakning över drängen Anders Andersson i Backberg om 22 år, vilken blivit anklagad för tidelag men Tingsrätten har funnit att här i lagens stadgade straff på tidelag inte kunde beläggas.

Har därför hemställt till Kgl. HR om vilket straff han anses få.

Anders Andersson tillkännagav att han haft fullt uppsåt att försöka fullborda den vederstyggliga tidelagssynden.

Därför och tillfölje av Kgl. Majt:s ankomna rescript av den 19 november, skall Anders Andersson avstraffas med 30 par spö, 3 slag av paret och sedan sändas till Marstrand att arbeta där ½ år i halsjärn.

Efter avslutat arbete och när han ställs på fri fot, bör han allvarligen antydas att han inte understår sig att komma tillbaka till det Hövdingedöme där han försökte bedriva tidelagssynden.

Om han med den avsikten skulle uppehålla sig på någon ort uti samma Hövdingedöme, skall han gripas och återföras till Marstrand.

Kreaturet som han bedrev styggelsen med, bör skaffas ut ur orten av ägaren.

Stockholm den 13 december 1735.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:24 bild 336.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com