Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Anders Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Anders Andersson från Skedom vilken en gång tidigare blivit fälld och straffad för snatteri och 3 resor för fickstöld, åter blivit förvunnen.

Annan dag hösttiden 1786 hade han stulit ur nämndemannen Per Perssons i Skedom ficka en så kallad penningkatta i värde ansett till 3 skillingar med däri förvarade pengar 39 skillingar tillsammans 42 skillingar.

Dessutom hade han första söndagen i fastan 1787 uti Sollefteås kyrka varit överlastad av starka drycker och åstadkommit förargelse.

Därför har urtima tingsrätten med åberopande av 40 kapitlet Missgärningsbalken, Kgl. Förordningen den 2 december 1766, Kgl. Brevet den 16 februari 1738 och Kgl. Förordningen angående ändring i allmänna lagens stadgande i åtskilliga rum av den 20 januari 1779 samt 3 kapitlet 4 § missgärningsbalken dömt Anders Andersson att för 3:e resan fickstöld, ställas vid en påle i halsjärn en timme att skämmas och därpå avstraffas med 10 par spö, 3 slag av paret.

För stölden efter dess värde med ett par och för det han kommit full i kyrkan och där gjort förargelse, sådant istället för 16 riksdaler 32 skilling böter, undergälla med 17 par, tillsammans 28 par spö, 3 slag av paret, därefter i Sollefteå kyrka 3 söndagar undergå uppenbar kyrkoplikt och sedermera såsom 4:e resan stöld sändas till Sveaborgs fästning att där arbeta hela sin livstid till allmänt arbete.

Anders Andersson borde dessutom ersätta nämndemannen Per Persson de 16 skillingar av de stulna pengarna som inte hade kommit till rätta.

Anders Andersson har dessutom kommit full till kyrkan i Sollefteå första söndagen i fastan och gjort förargelse. Även han ställs för en påle med halsjärn att skämmas en timme och avstraffas med 28 par spö, 3 slag av paret.

Efter det ska han undergå 3 söndagar uppenbar kyrkoplikt och sedan sändas till Sveaborgs fästning att arbeta i 3 år under allmänt arbete.

Under vilken tids förlopp befälhavaren på fästningen har att meddela Kgl. HR hur Anders Andersson har förhållit sig om han lösgivs eller om han måste hållas kvar längre. Vidkommande ersättningen för det stulna låter Kgl. HR vid urtima tingsrättens utslag bero.

Utom det att drängen Anders Andersson stått vid en påle uti halsjärn en timme har han därefter under mitt anförande under denna dag blivit avstraffad med 28 par spö, 3 slag av paret avstraffad, som intygas Hullsta den 13 juni 1787, Nils Rödén.

Drängen Anders Andersson har undergått 3 söndagar uppenbar kyrkoplikt uti Sollefteå kyrka, betygar Sollefteå prästgård den 1 juli 1787. And. Dufvenmark, nådårspredikant.

Efter skedd undersökning ges ingen tillgång som Anders Andersson kan ersätta målsägarna. D. Nätterqvist.

Stockholm den 14 maj 1787.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 bild 3730.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com