Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Anders Andersson Stark och pigan Karin Persdotter, Mo 1736

Svea Hovrätts resolution uppå drängen Anders Andersson Starck i Mo, däröver anförda besvär att Söderala Härads tingsrätt genom resolution av den 29 oktober förledet år, dömt honom såsom skulle han plägat otuktigt umgänge med Karin Persdotter.

Att efter Kgl Majt:s brev av år 1694 böta 40 marker silvermynt och undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt, varöver länsmannen Johan Berg å ämbetets vägnar och pigan Karin Persdotter sig förklarat.

Kgl Hovrätten har låtit sig underrättats av de inkomna skrifterna samt Häradshövdingens Johan Egelbrecht Grevesmöhlens på Tingsrättens vägnar insända förklaring om detta måls beskaffenhet.

Och alldenstund Anders Andersson Starck, så väl som Karin Persdotter, änskönt de blivit övertygade att ha sammanlegat uti en säng, nekat ha plägat köttsligt umgänge med varandra.

Av de avhörda vittnens berättelser ej heller med visshet kan slutas, att de med varandra haft någon verklig beblandelse som icke heller Karin Persdotter funnits ha varit havande eller framfött barn.

Fördenskull och vid så beskaffande omständigheter prövar Kgl Hovrättens skäligt så väl Anders Andersson Starck, som Karin Persdotter, att befria dem ifrån Tingsrättens dömda lägersmålsplikt.

Dock blir de åtvarnade att hädanefter avhålla sig ifrån misstänkt och lättsinnig sammanlevnad.

Stockholm den 22 maj 1736.

Föregående Kgl Svea Hovrättens resolution är drängen Anders Starck och pigan Karin Persdotter på nedannämnda datum förelästa såsom och åtvarnade blivit att hädanefter avhålla sig ifrån misstänkt och lättsinnig sammanlevnad.

Attesteras Mo den 11 juli 1736.

Jakob Gulliksson i Myssje (bom.) och Jon Jonsson i Tyby (bom.), nämndemän i Mo socken.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 112.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com