Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Anders Hansson, Nordingrå 1797

Av Nordingrå häradsrätt hållen rannsakning den 3 november 1796 över drängen Anders Hansson i Lidböle som är överbevisad att han har dels med, dels utan inbrott, stulit penningar och persedlar till ett sammanräknat belopp av 7 riksdaler och 46 skillingar från torparen Erik Eriksson i Näs, skomakaren Nils Sjöström i Hundtjärn, Nils Olofsson i Fröstvik, båtsmansänkan Sara Danielsdotter och skräddaren Erik Moman i Röksta.

Någon del har blivit återställd till ägarna men inte gottgjort det övriga, för vilka stölden samt de därvid tillika begången inbrott, Häradsrätten under det 40 kapitlet 1, 3, 4 och 6 §§ missgärningsbalken, Kgl. Brevet den 25 januari 1782 och resolution den 17 december 1697, dömt Anders Hansson för 3:e resan inbrottsstöld att straffas med 35 par spö, 3 slag av paret.

Och att i Nordingrå kyrka undergå uppenbar kyrkoplikt tre söndagar och därefter försändas till Vaxholms eller någon annan fästning att där hållas i arbete under hela sin livstid. Dessutom åläggs Anders Hansson att med sin egendom så långt den räckte, ersätta ägarna av det stulna som inte kommit till rätta.

Kgl. HR har tagit del av rannsakningen och hur Anders Hansson två gånger tidigare begått inbrottsstölder och därför blivit lagförd. Likafullt som Anders Hansson, då han andra gången är ställd till ansvar för inbrottet endast blivit dömd till det för samma förbrytelse, andra resan verkställd, utsatte spöstraffet men inte till det fästningsarbete som därpå borde följa.

Alltså finner Kgl. HR Anders Hansson nu inte kunna anses svårare än såsom den där andra gången inbrott och 3:e resan stöld hade begått, i följd av vilken Anders Hansson stulit penningar och persedlar till ett belopp av 7 riksdaler och 46 skillingar kommer han enligt 40 kapitlet 3 och 6 §§ Missgärningsbalken samt Kgl. Förordningen den 20 januari 1779 och Kgl. Brevet den 25 januari 1782 att i ena bo straffas med 6 par spö, 3 slag av paret.

Och efter det han i Nordingrå kyrka undergått tre söndagar uppenbar kyrkoplikt sändas till Landskrona fästning att hållas till arbete i 5 år inom vilken tids förlopp befälhavaren på fästningen har att ge Kgl. HR tillkänna hur Anders Hansson under arbetstiden uppfört sig.

Då vill Kgl. HR utlåta sig om han ska lösgivas eller vara kvarhållen längre på fästningen.

I övrigt och vad angår ersättningen av det stulna som inte har kommit till rätta låter Kgl. HR vid häradsrättens utslag bero.

Stockholm den 12 januari 1797

Av Kgl. HR:s utslag är verkställd angående Anders Hansson ådömda kropps- och kyrkoplikten, varefter han är säkert fängslad med bleck om fötterna och handklovar på händerna hitsänd för att vidare till Landskrona fästning avföras då och Kgl. HR:S utslag med antecknat bevis om verkställigheten bör åtföljas.

Landskansliet i Härnösand den 23 januari 1797.

Föregående dräng Anders Hansson från Lidböle är å detta datum med 26 par spö avstraffad. Betygar Ullångers landsfängelse den 8 februari 1797. Karl Sondell.

Anders Hansson har i Nordingrå kyrka undergått tre söndagars kyrkoplikt den 26 februari 1797. Bengt Zimmerman, prost och kyrkoherde.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:9 bild 2860.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com