Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Björn Persson, Häggdånger 1721

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Säbrå pastrorat den 15 september insända rannsakning och dom över över drängen Björn Persson ifrån Skedom.

Han har blivit anklagad av länsman Lars Wikman, att på juldagen uti Häggdångers kyrka innan Ottesången började, hade sparkat ett blodsår på kindbenet Jakob Perssons omyndiga son i Torrom, Per Jakobsson.

Björn Persson hade nekat enständigt och själv med sin ed befriat, hade också Tingsrätten i anledning av de funna omständigheterna befriat Björn Persson ifrån denna händelse.

Kgl. Rätten gillade och godkände Tingsrättens dom över Björn Perssons fällda utslag.

Stockholm den 16 oktober 1721.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:19 bild 180.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com