Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Elias Eliasson, Sidensjö 1736

En insänd rannsakning och dom över Elias Eliasson ifrån Nyland och Sidensjö socken, som för det han skall ha kommit berusad till kyrkan och där gjort förargelse.

Han är av Tingsrätten efter Kgl. Förordningen av den 22 december 1686 fälld till 50 daler silvermynt och en söndags kyrkoplikt.

Och i följe av Kgl. Förordningen daterad den 17 april 1733 böta 5 daler i samma mynt.

Kgl. Hovrätten finner att då Elias Eliasson en söndag under Gudstjänsten kommit något berusad uti Vibyggerå kyrka och där gett över, inte någon sådan förargelse därigenom av honom är förorsakad, att han genom Tingsrättens dom är belagd att plikta.

Kgl. Hovrätten prövar för skäligt att Elias Eliasson att han förhållit sig oanständigt skall böta 25 daler silvermynt eller i brist på böter plikta med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Stockholm den 30 januari 1736.

Det har vi befunnit av kronolänsman Eskil Näsman, Nils Östensson i Skureå och Johan Persson i Källom, inlämnade attest av den 28 mars 1736 att Elias Eliasson inte hade råd att plikta med penningarna i det han har varit i sin fars hus som en tjänstedräng.

Han har varken ärvt eller förvärvat utan ville undergå den execution som resolutionen utvisar vilken tog sin början den 30 mars och slutade den 7 april.

Attesteras av underskriven i Vibyggerå sockenkyrka den 7 april 1736, P. Utter.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 45.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com