Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen 1726

Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18 maj 1653 samt Förordningen av den 18 februari 1720.

Kgl. Rätten har låtit sig underrättats om detta måls beskaffenhet och eftersom det befinns att Erik Hindersson Berg under sin tjänst hos herr Översten Carl Grubbe i år bortstulit efter eget tillstående, 24 dukater och 90 karoliner. Översten har bekommit 6 dukater och 46 karoliner.

Överstigandes denna stöld vida den summa, varför hustjuven efter Förordningen av år 1720 bör beläggas med dödsstraffet.

Därför finner väl Kgl. Rätten med Häradsrätten, det Berg för dess hustjuvnad gjort sig brottslig till dödsstraffet. Dock har Kgl Maj:t i anseende till vissa mildrande omständigheter i nåder denna gång lindrat straffet.

Det skall Erik Hindersson Berg sig själv till varning, ställas för en påle nästkommande Persmässodag, ett stycke ifrån den sockenkyrka där stölden är begången att skämmas 1 timme med en tavla över huvudet, varpå hans brott är antecknat.

Och sedan avstraffas med 7 gatlopp samt därefter undergå en söndag uppenbar kyrkoplikt. Skulle han jämväl förlika målsäganden för han som av de bortstulna penningarna nu icke till rätta kommit, med varning att hädanefter tillvarata den vanart sig, så kärt honom är ett svårare straff att undvika.

Stockholm den 20 maj 1726.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:20 bild 469.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com