Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Erik Olof Backberg, Härnösand 1838

Föredrogs de besvär, drängen Erik Olof Backberg, anfört däröver att Rådhusrätten i Härnösand, varest tjänstförrättade stadsfiskalen C. P. Lindholm påstått ansvar å Backberg, för det han efter undgången bestraffning för fickstöld.

Han skall olovligen tillgripit en säck med inneliggande en kagge med brännvin samt åtskilliga persedlar den 23 november 1837 från bonden Olof Mårtensson och smeden Daniel Dufva i Viksjö till ett sammanräknat värde av 12 Riksdaler 43 skillingar Banco.

Och har genom utslag den 27 november samma år av andragna orsaker och med åberopande av 40 kap. 3 § Missgärningsbalken, Kungl. Förordningen den 20 januari 1799 och Kungl. Förklaringen den 23 mars 1807, dömt Backberg att för andra resan stöld till belopp av 11 Riksdaler Banco böta 44 Riksdaler 44 skillingar Banco eller i brist av tillgång därtill straffas med 17 par spö och därefter undergå uppenbar kyrkoplikt en söndag i stadens kyrka.

Och resolverades ovanberörda besvär kommuniceras tjänstförrättade stadsfiskalen C. P. Lundholm samt bonden Olof Mårtensson och smeden Daniel Dufva uti Viksjö sig däröver a förklara de 2 sistnämnda vid 10 Daler silvermynts vite.

Svea Hovrätt den 15 januari 1838, § 11.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/124 (1838 jan-juni), bildid: 40006249_00016.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com