Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drängen Erik Olofsson, Söderhamn 1667

En rannsakning och dom ifrån Söderhamn över en ung dräng om sina 18 år, Erik Olofsson, som godvilligt tillstår sig ha bedrivit tidelag näst före jul med sin husbondes ko och något därefter gjort samma gärning med nämnda ko.

Men blev av sin husbonde som honom förhindrat, är av Rådhusrätten att straffas till livet som själva rannsakningen vidare innehåller.

Resolution:

Erik Olofsson kan inte befrias ifrån livsstraffet, utan skall androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål. Kreaturet skall i lika måtto dödas och nedgrävas.

Stockholm den 22 mars 1667.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 34.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com