Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett olyckligt sprängskott, Högsjö 1892

I går morse spred sig här i staden ryktet att en förfärlig olycka kort förut hänt vid Ramvik och att massor av människor fått sätta livet till.

Vi kunde dock dess bättre genom det extra blad, i vilket vi meddelade norska krisens avslutande, inskränka olyckshändelsen till mått­liga dimensioner. Av vad tidningens referent vid ett besök på platsen i går förmiddag erfa­rit, framgår följande.

Vid ½ 6 tiden i går morse, sålunda innan nattskiftet upphört att arbeta, var ett arbetslag av 12 personer vid Hernösand—Sollefteåbanan sysselsatt med stensprängningsarbeten i en skogs­dunge ett stycke ovanför Mörtsals brygga.

Arbetsförmannen Henrik Nilsson hade laddat ett sprängskott med 3 kg. dynamit eller spränggummi och hade utbytt laddstaken av trä mot en stålborr för att bättre tillpacka laddningen.

Han hade emellertid an­tagligen stött för hårt, ty plötsligt hördes en förfärlig knall och alla arbetarna störtade till marken, en del slungades långt åt sidan. De flesta kvicknade dock snart till, och man bör­jade undersöka de erhållna skadorna.

Av alla tolv hade blott en enda undsluppit alldeles osårad. De övrigas skador voro dock av större eller mindre betydelse.

Nilsson avled inom en kort stund. Han hade fått en stark fraktur på hjärnskålens bas, ett gapande sår i halsen samt många andra skador.

Vidare var arbetaren L. V. Lundberg mycket allvarsamt sårad, men för övrigt hade de övriga sluppit undan lindrigt nog.

Så snart olyckan blev känd vid Ramvik, te­lefonerades till staden efter läkarhjälp, va­dan doktorerna Montelin och Ljunggren skyn­dade att avresa kl. 8.15 med Strömkarlen.

Vid deras ankomst till olycksplatsen voro Lundberg och fem andra sårade insända till lasarettet med ångaren ”Konstantin”, vadan för läkarna endast återstod att konstatera Nilssons död.

De kvarvarande sårades skador voro så obetydliga, att de ej behövde någon läkarevård.

Av de sex till lasarettet inskickade var det blott Lundberg, som måste behållas där för erhållande av vård. De övriga fingo sina skador förbundna och kunde därpå vända hem.

Lundberg har fått neder käken spräckt och en massa andra mindre skador, men hans till­stånd är icke oroande.

Den avlidne Nilsson var från Karlshamn och omkring 26 år gammal. Han var gift, hade en liten 3-årig dotter, varjämte hans djupt förkrossade änka är mycket nära att snart åter bliva moder. Genom sparsamhet och ordent­lighet lämnar den döde sin familj i goda omständigheter.

Härnösandsposten den 29 juli 1892.

Sitt andra offer har nu det olyckliga sprängskottet vid Ramvik krävt, i det att arbetaren L. V. Lundberg, som svårt skadad införts till härvarande lasarett, därstädes avled i lördags.

Härnösandsposten den 1 augusti 1892.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com