Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fästningsfångar 1750-1900

Karlstens fästning. Bilden från Armémuseum med tillstånd under PDM.

Som rubriken lyder, håller jag på att registrera samtliga personer som har förpassats till någon av Kronans fästningar 1750-1900 från Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län.

Till källornas hjälp har jag skannade fånglistorna Justitiekanslerns arkiv från ArkivDigital och tiden före kommer jag också att gå igenom för att få en så stor bredd som möjligt.

Från början hade jag tänkt att ta med enbart dem som var födda i något av dessa län men under 1700-talet och 1800-talets första hälft är det svårt att identifera dessa, varför samtliga registreras.

Under helgen 10-12 mars, kommer jag att delge lite statistik mellan åren 1800-1820.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com